Tindari, Il Santuario della Madonna Nera og De små Marinellosøer

Nøgleord: Religion, valfartssted Il Santuario della Madonna Nera, arkæologiske udgravninger, græsk teater, udsigt til de små Marinellosøer

 • Afstande:  Tindari ligger
 • 21 km øst for Gioiosa Marea ad SS113
 • 60 km vest for Messina
 • 172 km øst for Palermo
 • 99 km nord for Catania

Kommunens hjemmeside: Tindari hører under Patti Kommune:  Comune di Patti

Antal indbyggere i Tindari: 33 (2011), 268 meter over havets overflade.

Skytshelgen: Maria santissima del Tindari

7 – 8. september: Fest for Den Sorte Madonna i Tindari

Santuario di Tindari, Foto: Kirsten Soele

Santuario della Madonna nera di Tindari, Foto: © KirstenSoele

Tindari består af to væsentlige attraktioner. Den ene er kirken Il Santuario della Madonna Nera, der er færdiggjort i 1977, og som er en af de mest kendte helligdomme på Sicilien, der er viet til Jomfru Maria.  Kirken er meget besøgt af pilgrimme.  Den anden er det arkæologiske område med bl.a. det græsk-romerske amfiteater, bygget af grækerne i det 3. årh. f.kr.

 Santuario della Madonna Nera di Tindari

I kirken Santuario della Madonna Nera di Tindari, færdigbygget i 1977, findes en træstatue af ‘La Madonna Nera’, den sorte Madonna, der skønnes at stamme fra slutningen af det 8. årh.  I den bageste del af kirken findes endnu den gamle kirke, Il Santuario antico, der fra 1544 blev genopbygget på resterne af en kristen kirke, der blev ødelagt af den osmanniske admiral Ariadeno Barbarossa (1466-1546) under tyrkiske piraters plyndringstogter.

cropped-cropped-cropped-image-22-1-1-1.jpeg

Il Santuario di Tindari på toppen af de forreste bakker. Foto: © KirstenSoele

Sagnet om La Madonna Nera.  Ifølge sagnet om statuen af Den Sorte Madonna, der blev transporteret på et skib, forhindrede Madonnafiguren skibet i at lægge fra land igen, efter at det havde søgt tilflugt fra et uvejr i Tindaribugten.  Sømændene

Den sorte Madonna. Foto: Henrik Soele

Den sorte Madonna. Foto: HenrikSoele

troede først, at det skyldtes lasten og tog derfor en del af lasten ud af skibet, men det lykkedes fortsat ikke skibet at lægge fra land.  Først da statuen, der havde undgået bestræbelser på at afskaffe religiøse afbildninger i Østen, blev sat i land, kunne skibet lægge fra og sejle ud på havet igen.  Statuen blev efterfølgende båret op på bakken over Tindaribugten og placeret i en lille kirke.  Kirken er senere blev udvidet flere gange for at kunne imødekomme pilgrimmene, der kommer for at tilbede den berømte Madonnafigur.

La Madonna Nera di Tindari, Den Sorte Madonna. Foto: Henrik Soele, 2016

La Madonna Nera di Tindari, Den Sorte Madonna. Foto: Henrik Soele, 2016

Fest for Den Sorte Madonna:  Hvert år natten mellem den 7. og den 8. september fejres den Sorte Madonna i Tindari.  Troende pilgrimme i titusindevis fra hele Sicilien og fra Calabrien valfarter til helligdommen i Tindari.  På vejene ses der den 7. således mange vandrere på vej til Tindari, hvoraf mange tilbagelægger adskillige kilometer til fods.  Blandt vandrerne er der dog også nogen, der hovedsageligt ser festen som en anledning til og mål for en vandretur.

Madonnafiguren, La Madonna Nera, er fra mellem slutningen af det 8. årh og de første årtier af det 9.årh. og skønnes at stamme fra østen, der i den periode stræbte efter at afskaffe religiøse afbildninger.

Den sorte Madonna. Foto: Henrik Soele

Den sorte Madonna. Foto: HenrikSoele

Madonnafiguren sidder ned og på skødet har hun jesusbarnet, der velsigner med den højre hånd.  På hovedet har hun en krone eller en slags orientalsk turban.  Madonnafiguren har et langt ansigt, der også ses hos orientalske og afrikanske afbildninger, men sjældent hos religiøse statuer fra østen.  På statuens sokkel står et citat fra Højsangen, 1,5: “Nigra sum sed formosa”, der på italiensk betyder “sono nera ma bella”, og på dansk: “jeg er sort, men smuk”.

Il Santuario antico.

Åbningstider:  Hverdage: 11.00 – 12.00 samt 15.00 – 16.00.  Søn- og helligdage: 14.30 – 16.00

Der er ingen eksakt viden om, hvornår den første kirke i Tindari stammer fra, da den blev ødelagt af plyndringer foretaget af den osmanniske admiral Ariadneo Barbarossa og den algierske pirat Rais Dragut i 1544.  Én af teorierne er, at man efter at have fundet statuen af Den Sorte

Indgangen til den gamle kirke. Portale santuario antico, foto: Effems, Wikimedia 2015

Indgangen til den gamle kirke. Portale santuario antico, foto: Effems, Wikimedia 2015

Madonna på stranden i Tindaribugten, bar statuen op til Tinadari og placerede den i et tidligere tempel tilegnet Ceres, den romerske gudinde for korn.  Templet lå på det sted, hvor kirken ligger i dag.

I 1598 står en ny kirke færdig, bygget ovenpå ruinerne af den gamle kirke.  Kirken fra 1598, der i dag hedder, Il Santuario antico, Den gamle kirke, er stort set ikke blevet ændret siden den blev bygget.  Statuen af Den Sorte Madonna, der tidligere stod ved højalteret, er dog i dag placeret i den nye kirke, il santuario moderno.  Alteret i højre kirkeskib er viet til Madonna di Tindari, Den Sorte Madonna.

 

Il Santuario moderno

Åbningstider:  Hverdage: 6.45 – 12.30 samt 14.30 – 19.00 (i juli og august til 20.00).  Søn- og helligdage: 6.45 – 12.45 samt 14.30 – 20.00.

Il Santuario della Madonna nera, facade. Foto: HenrikSoele

Il Santuario della Madonna nera, facade. Foto: HenrikSoele

Da kirken fra 1598 bliver for lille til at modtage det store antal pilgrimme, begynder man i 1953 at bygge den nye kirke.  Kirken står færdig i 1977.  Kirkens grundplan er et latinsk kors med tre kirkeskibe og en halvrund apsis. Kirken er 64 meter lang og 24 meter bred.  På den nordlige side, der grænser op til det venstre kirkeskib, er der bygget en søjlegang, hvorfra man kan se ud over de små Marinello søer, der ligger nedenfor Tindari.

Klokketårnets facade rummer et indgangsparti i bronze.  På siderne af indgangsdøren findes statuer af helgene Pietro, Skt. Peter, og Paolo, Skt. Paul, der hver står i en niche.

Kirkens forhal er udsmykket med blyindfattede glasruder med allegoriske figurer af Platons fire kardinaldyder: visdom (prudenza), retfærdighed (giustizia), mod (fortezza) og selvbeherskelse (temperanza).

Figur, der repræsenterer Prudenza, visdom, den ene af Platons fire kardinaldyder. Foto: Niels Søgaard

Figur, der repræsenterer Prudenza, visdom, den ene af Platons fire kardinaldyder. Foto: Niels Søgaard

De teologiske dyder, Fede (tro), Speranza (håb) og Carità (kærlighed) repræsenteres ved indgangene: Tro findes ved den venstre indgang, Kærlighed ved indgangen i midten og Håb ved højre indgang. Med Platons fire kardinaldyder og kristendommens tre skabes der således en balance til de syv dødssynder og dermed en balance mellem det gode og det onde.

I kirkens midterskib findes der i hvælvingen et lærred på 75 m2, der viser Il trionfo della Madonna, Jomfru Maria triumf, et billede skabt af maleren Fausto Conti.  Conti er tillige ophavsmand til freskomaleriet i kuplen.

La madonna nera. Foto: HenrikSoele

Freskomaleri i kuplen af La madonna nera. Foto: HenrikSoele

 

 

Højre sideskib indeholder i åbningerne mellem søjlerne:

Første åbning: Jesu tornekroning, Anden åbning: Jesu opstigning til Golgata, Tredje åbning: Jesu lidelse og død, Fjerde åbning: Jesu genopstandelse, Femte åbning: Kristi Himmelfart, Sjette åbning: Helligåndens nedstigning, Syvende åbning: Jomfru Maria Himmelfart

Venstre sideskib indeholder i åbningerne mellem søjlerne:

Santuario della Madonna Nera. Foto: Niels Søgaard

Santuario della Madonna Nera. Foto: Niels Søgaard

 • Første åbning: Jesu piskning
 • Anden åbning: Jesu dødskamp i Gethesman
 • Tredje åbning: Jesus genfindes i templet
 • Fjerde åbning: Præsentation af Jesus i templet
 • Femte åbning: Jesu fødsel i Bethlehem
 • Sjette åbning: Jomfru Maria besøger Hellig Elisabeth
 • Syvende åbning: Englens bekendtgørelse til Maria

I apsis kan man se de vigtigste begivenheder i kirkens historie, gengivet i mosaik:

 • Skibsbrud og bjergning af ikonet, (begivenheden skal være dokumenteret i det 9. årh)
 • Indsættelse af statuen i det oprindelige hedenske tempel
 • Den uskadte Madonnastatue efter piraternes angreb i 1544
 • De edsvorne i Patti by overleverer nøglerne
 • Kroning af Jomfruen, (én af de tre dokumenterede kroninger i 1886, i 1901 og i 1940
 • Optog i stiftet
Marinello søerne. Foto: Joergsam, Wikimedia 2011

Marinello søerne. Foto: Joergsam, Wikimedia 2011

Marinello søerne

Nedenfor Tindari findes et sandet område med en række små vandspejl, der konstant ændres som følge af tidevandet.  Stranden er kendt under navnet Marinello, og der er knyttet flere sagn til området.  Ifølge ét af sagnene faldt en lille pige ned på stranden fra Tindari kirkens terrasse, men blev fundet igen uskadt, fordi der netop var dannet en strand som følge af havets tilbagetrækning.  Barnets mor, der var en pilgrim, der var kommet langvejs fra, havde tvivlet på Madonnaskulpturens evner til at udrette mirakler, fordi figuren var mørk.  Som følge af den måde, barnet var blevet reddet på, genvandt hun sin tro på den hellige figurs evne til at skabe mirakler.

Et andet sagn fortæller om en troldkvinde, der boede i en grotte på bjergryggen over stranden.  Troldkvinden beskæftigede sig med at lokke søfarende til sig med sin sang for derefter at æde dem.  Når nogen af de sømænd, hun havde lokket, opgav at komme op til hende, fordi vejen op til hendes hule var alt for besværlig, blev hun så vred, at hun borede neglene ind i hulens vægge: og det er det, der i dag er skyld i alle de små huller i klippen.

 

Se også:  Tindaris historie, Det arkæologiske område, begivenheder i Tindari

______