Castelbuonos Matrice Vecchia

Chiesa di SS Maria Assunta eller Matrice Vecchia

Piazza Margherita med Matrice Vecchia, renæssancefontæne samt tårnuret. Foto: KirstenSoele

På torvet, Piazza Margherita, ligger byens gamle moderkirke, Matrice Vecchia eller Chiesa di SS Maria Assunta. Kirken bliver bygget ovenpå ruinerne af et hedensk tempel omkring 1362 under Francesco II Ventimiglias herredømme. Kirken består oprindeligt af tre skibe, men i det 15. årh. tilføjes et fjerde, og i det 16. årh. tilføjes den ydre søjlegang med tre rundbuer imellem søjlerne.

På muren i søjlegangen: Rester af en freske med en skildring af Marias overgang til Paradia. Foto: KirstenSoele

I søjlegangen på kirkemuren er der rester efter en freske, der viser Marias overgang til himlen. Kirkens klokketårn har et vindue med to åbninger skilt ved en søjle, og kirkespiret er dekoreret i et mønster af farvede glaserede sten.

Klokketårnet på La matrice vecchia på Piazza Margherita. Foto: KirstenSoele

Indeni kirken er søjlerne i 1300 tallet dekoreret med fresker af helgener og martyrer. Blandt figurerne er Santa Caterina di Alessandria d’Egitto, Sankt Katharina af Alexandria, fremstillet på en af søjlerne.

Santa Caterina di Alessandria di Egitto, fresko fra 1300 tallet. Foto: KirstenSoele
Fresco i Matrice Vecchia. Foto: KirstenSoele
Søjle med freske. Foto: KirstenSoele
Santa Caterina di Alessandria. Fresko fra 1300 tallet. Foto: KirstenSoele

Kapitæl over søjle med freske. Foto: KirstenSoele

Af de væsentligste værker i kirken hænger over højalteret il Polittico dell’Assunzione, malerier bestående af flere tavler, der skildrer Jomfru Marias Himmelfart, og som skønnes at være udført af Antonello da Messinas nevø, Antonello De Saliba, i 1520. I senere tid mener man, at tavlerne kan være udført af Pietro Ruzzolone.

*

*

Jomfru Marias Himmelfart. Foto: KirstenSoele

Vor Herre øverst oppe på De Salibas malerier af Jomfru Marias himmelfart. Foto: KirstenSoele

Øverst over tavlerne er Gud.

*

*
*

*

*

*

*

*

*

I de midterste tavler ses ærkeenglen Gabriel og Jomfru Maria og på hver side af dem: Sankt Elisabeth og Sankt Anna.

Polittico, tavler, udført af De Saliba. På de midterste tavler: Jomfru Maria til højre og ærkeenglen Gabriel til venstre. På siderne af dem: Sankt Elisabeth og Sankt Anna. Foto: KirstenSoele

De nederste tavler fremstiller Madonna med barn, til højre for Maria: Sankt Paul og Sankt Agate, til venstre for Maria: Sankt Peter og Sankt Lucia.

Antonello De Salibas “Assunzione”. I midten Madonna med barn, til højre for hende ses Sankt Paul og Sankt Agate, til venstre ses Sankt Peter og Sankt Lucia. Foto: KirstenSoele
Polittico, tavler, af De Saliba. I midten Madonna med barn, til højre for Madonnaen: Sankt Paul, til venstre: Sankt Peter. Foto: KirstenSoele

I det hellige sakramentes kapel findes il Ciborio di marmo, et monstranshus af marmor, hvor det indviede nadverbrød opbevares. Monstranshuset, der er udført omkring 1493, er over fire meter højt og to meter bredt og tilskrives Mastro Giorgio Da Milano. Over det rigt udsmykkede monstranshus er en fremstilling af Den evige fader, Vor Herre. Under Vor Herre skildres Jesu fødsel og herunder ses Jesu korsfæstelse.

Il Ciborio, Monstranshuset udført af Giorgio da Milano. Foto: KirstenSoele
Monstranshus udført af Giorgio da Milano i 1493. Foto: KirstenSoele

*

*

*

*

I en niche står en Madonna med barnet skabt af Antonello Gagini i 1520.

Madonna med barn skabt af Antonello Gagini i 1520. Foto: KirstenSoele

Under koret, længst til venstre for højalteret går man ad en lille trappe ned i krypten, der fungerede som græsk tempel omkring år 1.000 f.kr. De fresker, der nu kan ses i krypten stammer fra hhv. middelalderen og renæssancen og viser Jesu liv, lidelseshistorie, død og genopstandelse.

Klik på:

Castelbuono, seværdigheder og

Castelbuonos historie, kulinariske specialiteter og begivenheder