Tindaris historie, Det arkæologiske område og begivenheder i Tindari

Tindaris historie

 • I 396 f.kr. bliver byen grundlagt af Dionisio af Siracusa (405 – 367 f.kr.) som koloni for lejetropper fra Siracusa, der har deltaget i krigen mod Karthago.  Byen får navnet Tyndaris til ære for kongen af Sparta, Tindaro.
 • Under den første puniske krig bliver Tindari karthegisk flådebase under kontrol af Gerone II af Siracusa (308-215 f.kr.).
 • I 257 f.kr. bliver Tindari søslaget udkæmpet, den romerske flåde jager den karthegiske på flugt, og Tindari kommer under romersk kontrol.
 • I det 1. årh. e.kr. lider Tindari under et stort klippe- og jordskred.
 • I det 4. årh. e.kr. udsættes Tindari for to ødelæggende jordskælv.
 • Fra 535 – 836 e.kr. er Tindari under byzantinsk herredømme.
 • Fra det 5. årh. e.kr. er Tindari bispesæde.
 • I 836 e.kr. bliver Tindari erobret og efterfølgende ødelagt af araberne.
 • I dag står helligdommen, tilegnet Den sorte Madonna, Il Santuario della Madonna Nera, tilbage.

Det arkæologiske område

Resterne af det gamle Tindari findes i det arkæologiske område, hvor byens struktur formentlig stammer fra den tid, hvor byen blev grundlagt, dvs. 396 f.kr.  De første

Fra det arkæologiske område i Tindari. Foto: Kondephy, Wikimedia 2009

Fra det arkæologiske område i Tindari. Foto: Kondephy, Wikimedia 2009

udgravninger bliver foretaget i 1838 – 1839 og efterfølgende genoptaget i hhv. 1960 og 1964 samt i 1993, 1996 og 1998.  Fund fra udgravningerne kan ses på det lokale museum og på Det arkæologiske museum i Palermo.

De rester af bymuren, der kan ses i dag er fra en genopbygning i det 3. årh. f.kr.  Bymuren blev udbygget til en tre km. lang ringmur med to parallelle, 6,85 meter høje, mure.  Ifm. ringmuren er der tårne, i ét af dem er et stykke af trappen, som førte op til toppen af muren, bevaret.  Hovedporten på den sydvestlige side af muren har et tårn på hver side.

Amfiteateret i Tindari. Foto: M1CH3L3, Wikimedia 2006

Amfiteateret i Tindari. Foto: M1CH3L3, Wikimedia 2006

Teateret blev bygget som et græsk teater i slutningen af det 4. årh. f.kr. og efterfølgende, på romersk tid, lavet om med ny udsmykning og siddepladser og dermed tilpasset amfiteaterets aktiviteter.  Teateret havde 3.000 tilskuerpladser.  På romersk tid tilføjes endvidere en søjlegang og scenen genopbygges.  I dag er der kun fundamentet og en stor bue tilbage af scenen.

Romersk boligområde. I den bymæssige bebyggelse blev der mellem 1949 og 1964 udgravet en hel husblok.  De forskellige bygninger i bebyggelsen blev pga. det skrånende terræn bygget på terrasser i forskellige niveauer.  I den indre del af bebyggelsen findes seks steder for handel, tre af dem udstyret med bagbutik.  Større huse støder op imod den indre del af området.  Det ene hus har 12 doriske søjler omkring en gårdsplads.  Et andet hus, der ligger højere oppe, har ligeledes en gårdsplads med søjlegang.  Indgangen til husets opholdsområde har korintiske søjler i terracotta.  De to huse blev bygget i det 1. årh. f.kr. ovenpå tidligere bebyggelser og blev bl.a. udstyret med badeområder, og de oprindelige farvede mosaikker blev skiftet ud med mosaikker i sort og hvid af figurer.

Buer i basilikaen i Tindari. Foto: Kondephy, Wikimedia 2009

Buer i basilikaen i Tindari. Foto: Kondephy, Wikimedia 2009

Basilikaen rummer hovedindgangen til byens væsentligste plads, hvor byens hovedgade munder ud.  Basilikaen har to etager og dateres til det 4. årh.  Den brede gennemgang har en tøndehvælving, der er inddelt i ni store buer.

 

 

 

 

 

 

 

Begivenheder i Tindari:

Tindari teatro giovane, ungdomsteater med deltagelse af skoleelever fra hele Italien.

 • Maj

Teater og musik i det græske teater i Tindari.

 • Juni, juli og august.

La festa di Maria SS. di Tindari, fest for den Sorte Madonna i Tindari.  Troende pilgrimme i titusindevis fra hele Sicilien og fra Calabrien valfarter til helligdommen i Tindari natten mellem den 7. og den 8. september.

 • Natten mellem 7. og 8. september

Se også:  Tindari, Il Santuario della Madonna Nera di Tindari og De små Marinellosøer