Erice: Domkirken og Kong Frederiks vagttårn

Kong Frederiks tårn og Domkirken. Foto: KirstenSoele

Umiddelbart indenfor byporten, Porta Trapani, ligger Kong Frederiks tårn samt Domkirken, La Torre di re Federico og Il Real Duomo.

Kong Frederiks tårn, Torre di re Federico. Foto: KirstenSoele

La torre di Federico. Det oprindelige vagttårn på stedet menes at være opført under de puniske krige i 200 – 100 f.kr. for at kunne kontrollere Middelhavet. I slutningen af 1200 tallet genopføres tårnet som vagttårn af Kong Frederik den 3. af Aragona, Re Federico III d’Aragona, der i en årrække lever i Erice, da han er på flugt fra Roberto d’Angiòs trupper under Den sicilianske Vesper. Tårnet, der bliver omdannet til klokketårn for domkirken i slutningen af det 14. årh, består af tre øvre etager og er 28 meter højt. De to øverste etager har flere todelte vinduer (bifore) udformet i chiaramontanostil, vinduerne på næstøverste etage har gotisk spidsbue.

Real Duomo, Domkirken. Den første kristne kirke på stedet, hvor Domkirken ligger i dag, skal være rejst på foranledning af Kejser Konstantin i det 4. årh. e.kr. Et tidspunkt, hvor Erices tempel for Venus, Il Tempio di Venere Erycina, bliver lukket.

Domkirken i Erice. Foto: Kirsten Soele

Byggeriet af Domkirken, Real Duomo eller Duomo di Erice, som man kan se i dag, bliver iværksat af Kong Frederik den 3. af Aragona, Federico III d’Aragona. Byggeriet af domkirken med tre kirkeskibe påbegyndes i 1314 med byggemateriale hentet fra byens Venustempel. I anden halvdel af det 19. årh. foretages en større ombygning af domkirken, og den får den nygotiske stil, man ser i dag. Facadens portal er udformet i den gotiske chiaramontanostil, hvor portalen har gotisk spidsbue, der er udsmykket med de for chiaramontanostilen typisk udskårne sten, der danner zig-zagmønster. Den overdækkede forplads med åbninger i spidsbue er tilføjet i 1426. Forpladsen er lavet, så personer, der har meget alvorlige synder på samvittigheden, kan komme og skrifte her. Trappen er fra 1769, mens rosetten over indgangsportalen er fra 1954. På domkirkens sydlige væg (til højre for indgangsportalen) er der sat ni græske kors på, der stammer fra Venustemplet.

Domkirkens indgangsportal i gotisk chiaramontanostil med spidsbue og zig-zagmønstre. Foto: KirstenSoele
De ni græske kors fra Venustemplet. Foto: KirstenSoele

*

*

*

*

*

I begyndelsen af højre kirkeskib står et vievandskar i marmor fra 1537. I La cappella della Madonna Assunta står marmorstatuen fra 1469 af Madonnaen, udført af Domenico Gagini og foran sidedøren i det højre kirkeskib ses et vievandskar fra slutningen af det 15. årh.

Madonna Assunta i marmor, udført af Domenico Gagini i 1469. Foto: KirstenSoele
Vievandskar i marmor fra det 15. årh. Foto: KirstenSoele

I apsis findes den store marmoraltertavle, der er skabt i 1513 af billedhuggeren Giuliano Mancino. I en niche i den midterste del af tavlen sidder Jomfru Maria med barnet på en trone. På hendes højre side findes Sant Pietro e Giovanni Battista, Sankt Peter og Johannes Døberen, på hendes venstre side står Santo Paolo og Santo Giuliano, Sankt Peter og Sankt Julian. På den del af altertavlen, der er over Jomfru Maria, er hugget fortællingen om Kristi Lidelseshistorie og Jesu genopstandelse. Øverst oppe præsenteres Jesu fødsel.

Altertavle af G. Mancino. Foto: KirstenSoele
Altertavle i marmor. Udført af Giuliano Mancino i 1513
Monstranshus på altertavlen af G. Mancino. Foto: KirstenSoele

*

*

*

*

*

*

*

I begyndelsen af venstre kirkeskib står en døbefont i marmor fra 1627. Umiddelbart herefter er kapellet med en kopi af maleriet “Madonna di Custonaci” fra 1892, udført af G. Corteggiani. Det originale maleri opbevares i Santuario di Maria Santissima di Custonaci.

Døbefont i marmor fra 1627. Foto: KirstenSoele
Madonna di Custonaci, udført af G. Corteggiani i 1892. Foto: KirstenSoele

De efterfølgende tre kapeller udgør samlet ét åbent rum, der huser domkirkens skatkammer, Il tesoro, med en samling af kunstværker udført af guld- og sølvsmede, malerier og skulpturer fra perioden det 14. – det 19. årh. I det andet af de tre kapeller står der to altre, hvor det ene er tilegnet sjælene i skærsilden, le Anime Sante del Purgatorio, og det andet er tilegnet Sant’Anna og Jomfruen. I det tredje kapel står San Giuseppe, Sankt Josefs alter med en træstatue af San Giuseppe. Statuen, der er fra slutningen af det 17. årh, er skabt at Pietro Orlando.

San Giuseppe udført af P. Orlando i slutningen af det 17. årh. Foto: KirstenSoele
San Giuseppe af P. Orlando. Foto: KirstenSoele

*

*

_________________________

Domkirken i Erice, Real Duomo. Foto: KirstenSoele

*

*

*

*

*

*

*

*

Se også: