Erice: Venusslottet og Det lille Pepolitårn

Venusslottet, Il Castello di Venere.

Castello di Venere, Venusslottet. Foto: KirstenSoele

Venustemplet, Il tempio di Venere, ligger på romersk tid på det sted, hvor det normanniske slot og fæstning, Venusslottet, Il Castello di Venere, ligger i dag. Venustemplet var tilegnet frugtbarhedsgudinden,Venus Ericina, som sikanerne skabte den guddommelige venuskult om. Efter romerne forfalder templet hurtigt,

Et af forsvarsværkets tårne, Torre del Balio. Foto: KirstenSoele

og det bliver senere brugt som byggemateriale til det normanniske slot og fæstning i det 12. årh og til Domkirken, der påbegyndes i 1314. De ni græske kors på domkirkens sydlige væg skal stamme fra Venustemplet. I dag er de eneste vidnesbyrd om Venustemplet rester af ioniske søjler, dele af friser og forskellige former for udsmykning, der findes på Venusslottets plads.

Da normannerne i det 12. årh. bygger på det sted, hvor Venustemplet lå, bliver det en af de vigtigste fæstninger på øen på det tidspunkt. Opførelsen af normannerslottet, der får navnet, Venusslottet, Il Castello di Venere, bliver iværksat af Ruggero II di Sicilia, Kong Roger den 2. af Sicilien. Indtil det 16. årh. kommer slottet til at huse repræsentanter for de spanske kongelige myndigheder, fra det 16. til det 17. årh. bliver slottet brugt til fængsel, i begyndelsen af det 18. årh. overgår slottet til kommunen og i midten af det 18. årh. får grev Agostino Pepoli ansvaret for

Det ene af forsvarsværkets tårne, Le Torri del Balio. I forgrunden parken, Il Giardino del Balio. Foto: KirstenSoele

slottet mod at han restaurerer det. Pepoli varetager således en restaurering af forsvarsværket, inklusiv tårnene, Le Torri del Balio, der udgør forposterne på det militære forsvarsanlæg. Udover restaureringen af forsvarsværket, Venusslottet, indretter Pepoli i 1872 parken, Giardino del Balio, foran forsvarsværket i engelsk stil.

Slottet havde, hvor der i dag er trapper, oprindeligt en vindebro, der forbandt forsvarsværket til resten af det plateau, Erice ligger på, og rundt om slottet er der en bred ringmur. Øverst på slottets østlige facade har murkronerne svalehaleformede takker, indgangen til slottet har spidsbue, og over indgangsporten er der placeret en plade i kalksten med den spanske gren af habsburgerfamiliens våbenskjold. Over våbenskjoldet er der et todelt vindue fra 1300 tallet.

Torretta Pepoli samt til højre: Venusslottet. Foto: KirstenSoele

Det lille Pepolitårn, La torretta Pepoli

Umiddelbart nedenfor forsvarsværket, Il Castello di Venere, ligger Det lille Pepolitårn, La Torretta Pepoli, der er bygget af grev Agostino Pepoli; samler, mæcen, grundlægger af Museo Pepoli di Trapani og manden bag restaureringen af forsvarsværket samt parken. Pepolitårnet er skabt som et sted til Pepolis egne samt venners studier og meditation. Stedet er restaureret fornylig og skal rumme et interaktivt museum om Erice.

Erices stræder, gyder, gårdspladser og torve er seværdige i sig selv. Erice er jævnligt indhyllet i tåge, og det skal være særligt at opleve den fortættede stemning i byens middelaldercentrum i tågedis. Nedenfor er Erice i sol.

* * * 

Kik ind til baggård. Foto: KirstenSoele

* * * 

Domkirkens sydlige side. Foto: KirstenSoele
Palæ på Piazza San Domenico. Foto: KirstenSoele

Piazza della Loggia. Foto: KirstenSoele

Se også: